Какво представлява денталният имплант?

Зъбният имплант е чуждо за организма тяло, изработено от алопластичен материал, което по хирургичен път се поставя в челюстните кости и замества изгубените зъби, за да служи за опора на зъбни протези.
Зъбните импланти са най-модерната алтернатива за подмяна на липсващ зъб.
Каква е ползата от зъбния имплант?
Ако ви липсва един зъб, то той може да бъде възстановен чрез:
1) Изпиляване на съседните и правене на неснемаема конструкция (мост)
2) Поставяне на един зъбен имплант без изпиляване на съседните зъби

Ако ви липсват няколко зъба и не могат да се изработят мостове:
1) Рехабилитация с протеза
2) Рехабилитация с импланти

Ако ви липсват всички зъби
1) Стабилизиране и укрепване на протези с импланти
2) Пълна рехабилитация с импланти