Имплантология

Какво представлява денталният имплант?
Имплантирането е най-съвременния метод, посредством който се разрешава проблема при загуба на постоянни зъби. По хирургичен път се поставя имплантат в алвеолата на предварително изваденият естествен зъб или в изкуствена алвеола, която се създава непосредствено преди процедурата. Върху имплантатите се поставя надстройка и изкуствена протезна конструкция – коронка, мост, протеза.

Приложение на имплантатите:

– За възстановяване на дефекти при липса на единични зъби.
– Възстановяване на дефекти при загубата на повече от един зъб, което може да стане с или без участието на опори – естествени зъби.
– Имплантатно-протезна реставрация на беззъба горна или долна челюст (или на двете).

Имплантацията на зъба може да бъде едноетапна или двуетапна. Изборът на метода зависи от състоянието на костната тъкан.

Съществуват различни системи за имплантиране на зъби . Ние предлагаме следните системи: Alpha bio и Straumann.

След подробен преглед на Вашите зъби и устна кухина се взема решение за имплантно лечение. Извършва се пълна диагностика и анализ на взетите отпечатъци и рентгенографии. Обяснява се на пациента избрания план и приблизителните разходи по лечението. Ако бъде одобрен, операцията може да започне. След поставяне на местна упойка, внимателно се разкрива костта, за да е възможно поставянето на импланта в нея. Мястото се подготвя, имплантът се поставя и след това венецът се зашива. В зависимост от конкретната ситуация за стабилното закотвяне на имплантите са необходими от 3 до 6 месеца. След това към импланта се завинтва пънче и върху него се фиксира корона или протеза.

Като цяло е подобрено качеството на живот. Вашите нови зъби изглеждат като естествените и стоят здраво на място, без да се налага изпиляване на съседни здрави зъби. Имплантите предлагат възможности и при протезите: да се намали размера и да бъдат здраво фиксирани, което води до по-добра функционалност и по-добра естетика.

В M3 Dent имаме много случаи решени чрез поставяне на импланти.