Възстановителна дентална медицина

Възстановителна дентална медицина
В M3 Dent извършваме основно два вида възстановявания. Единият вид са металокерамичните коронки и мостове, които имат добра здравина и естетичност. Тяхното кепе се прави от безникелови хипоалергични хром-кобалтови сплави. Пънчето се изпилява по прагова техника. Този вид конструкции имат много дълъг живот.

Другият вид възстановявания, които извършваме в нашите клиники са цирконий-керамика. При тях няма метал. Кепето се изработва от цирконий, който се реже на компютърна фреза, което определя високата им точност. Върху така изрязаното кепе се наслагват различните слоеве керамика. Характерно за цирконий-керамиката е, че тя се отличава с изключителни естетични качества. При този вид възстановявания можем максимално да се доближим до естествените оптични качества на твърдите зъби тъкани.

Последователността при препариране на зъб за коронка е следната. Първоначално се отнемат по-големите обеми твърди зъбни тъкани, които следва да бъдат отстранени. То се извършва най-често под анестезия. Зъбите при нужда се девитализират, като при този процес се премахва съдържимото на кореновите канали и се запълват с каналопълнежни средства и гутаперкови щифтове.

Тези процедури имат за цел да предотвратят преминаването на патологичен процес в пулпата, което може да има за резултат сериозен процес.

След това се финира прагът. При тази манипулация създаваме едно пространство, в което след това ще легнат крайните части на коронката.Има се за цел, при поставяне на коронката повърхността на конструкцията да продължава в повърхността на корена на зъба, без отстояния и пространства, в които биха могли да попаднат патогенни микроорганизми, причиняващи кариозни процеси под бъдещата протетична конструкция, които биха опорочили лечението.

След като всички дотук процедури са извършени се преминава към вземане на отпечатък. След това, той се изпраща на зъботехник, като в зависимост от желанието на пациента се изработва или металокерамична или цирконийкерамична конструкция. Лабораторният етап отнема между 7 и 10 дни. При желание на пациента се изработват временни конструкции, които да функционират до поставянето на окончателните коронки и мостове.

След като е изработена конструкцията, тя се ажустира в устата на пациента. Ако има повдигане или нещо друго, което да притеснява пациента, то се коригира.

Ако има разминаване в цвета на конструкцията, тя може да бъде върната и в рамките на 2-3 часа, той да бъде коригиран. След като всички неточности са отстранени, изработената протетична конструкция се циментира.

Последният етап е влизане във функция на протетичната конструкция. Той може да има различен период в зависимост от грижите, които се полагат за околозъбните структури. Една добра лична орална хигиена, комбинирана с професионална орална хигиена може да удължи живота на една протетична конструкция до двадесет и повече години.

Професионалната орална хигиена включва профилактичните процедури на полиране и почистване на зъбните повърхности, имащи за цел запазване на зъбодържащите структури здрави.