Профилактични дейности

Профилактика
В клиниката се предлагат следните профилактични дейности: силанизиране, реминерализиране, флуоризиране,полиране с Airflow и обучение в орална хигиена.
Силанизирането представлява покритие на дълбоки фисури с глас- йономерни цименти (виж „детска денатална медицина”).

Реминерализирането представлява възстановяване на деминерализиран емайл. Извършва се с превантивна цел. Началните кариозни лезии се стационират и впоследствие se възстановяват. Такова средство е Tooth Mousse. То съдържа Recaldent CPP- ACP (казеин фосфопептид- аморфен калциев фосфат). CPP- ACP е система за доставка на калциеви и фосфатни йони. Подходящ е и за лечение на емайлови дисплазии.

Локалната флуорна профилактика се прилага както при деца (с цел предпазване от кариес или за стациониране на процеса), така и при възрастни ( след ортодонтско лечение и др.). Флуорните йони навлизат в емайла и се свързват с него, като образуват калциев флурапатит, което е най- устойчивото съединение в тялото. Флуоризираните структури са по- резистентни от нефлуоризираните.

Airflow (въздушно абразио) отстранява био- филма до дъното на джоба без да наранява корена на зъба. Намалява бактериалната плака, заздравява венците и намалява дълбочината на джобовете. Има полиращ ефект като премахва петна и оцветявания по зъбите. Много добро средство за предпазване от периимплантит и една добра профилактика на имплантите.

Обучението в орална хигиена се състои в избор на подходящи паста и четки,вода за уста и демонстриране на модел техника на правилно четкане на зъби. Пациентите се обучават също така в правилно използване на конец за зъби.

Изготвя се индивидуален план за подбор на хранителен режим подходящ за съответния клиничен случай.