Клиники

Напите клиники са разположени в София и Благоевград. В София адресът ни е ул. „Св. Пимен Зографски“ 14, кв. Дианабад. В Благоевград адресът ние е ул. „Кръстьо Асенов“ 4.